Procedure

Op deze pagina wordt stap voor stap aangegeven hoe het traject van het certificaat Sporthallen verloopt.

Stap 1: U heeft met behulp van het controleformulier gekeken of de sporthal in aanmerking komt voor het certificaat.
Stap 2: Indien de sporthal in aanmerking komt voor het certificaat, dan laat u het toestemmingsformulier invullen door het bevoegde gezag.
Stap 3: Zodra u toestemming heeft van het bevoegde gezag, kunt u de aanvraag starten via het aanvraagformulier.
Stap 4: Nadat u het aanvraagformulier heeft verzonden, zal binnen twee weken contact met u worden opgenomen. U zult een factuur krijgen voor de kosten van de keuring. Zodra deze factuur betaald is, zal een afspraak gemaakt worden voor een inspectie.
Stap 5: Op de datum en het tijdstip van de afspraak komt een sporthalbeheerder uit een andere gemeente om de inspectie uit te voeren.
Stap 6: Het oordeel van de controleur wordt ingeleverd bij VSG en bij een positieve beoordeling wordt het certificaat door VSG uitgegeven.

N.B. Het is uiteraard mogelijk om een second opinion aan te vragen.