Over het certificaat

Het ‘Certificaat Sporthallen’ is een certificaat, dat aangeeft dat de betreffende sporthal een bepaald kwaliteitsniveau heeft behaald.

Het idee voor het certificaat sporthallen is tot stand gekomen door de Vaktechnische Commissie West van VSG.
Voor zwembaden bestaat een keurmerk (“Veilig en schoon”), maar iets dergelijks ontbreekt voor sporthallen. De commissie wilde daarom samen met de sporthalbeheerders iets ontwikkelen, waarmee sporthallen ook kunnen laten zien aan de gebruikers dat zij aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen.

Bij het ontstaan van het certificaat sporthallen zijn de volgende uitgangspunten in gedachten gehouden:

Laagdrempelig
Het certificaat is er voor en door sporthalbeheerders. Deze praktijkgerichtheid vinden wij belangrijk en daarom hebben we ervoor gekozen om de controles uit te laten voeren door collega-sporthalbeheerders. Zij kijken vooral vanuit de praktijk naar de sporthal en op deze manier kunnen zij goede tips geven of kunnen ze zelf ook nog wat leren van de controles.
Lage kosten
Bij laagdrempeligheid horen ook de kosten. In deze crisis moet iedereen keuzes maken, zo ook de sporthalbeheerder. Als het aanvragen van een certificaat elke keer duizenden euro’s kost, dan is het te begrijpen als men ervoor kiest om dan maar niet voor het certificaat te gaan. De prijs voor de keuring van het Certificaat Sporthallen is €275,-, zodat de sporthallen voor een relatief laag bedrag kunnen laten zien hoe goed zij bezig zijn. Hiervoor is het certificaat 2 jaar geldig. Na deze 2 jaar kan voor € 100,- een vervolgkeuring aangevraagd worden. Indien de sporthal dan nog steeds aan alle eisen voldoet, wordt het certificaat voor nog eens 5 jaar toegekend.
Weinig papierwerk
Wie zit er nu te wachten op stapels papieren en formulieren die ingevuld moeten worden? U waarschijnlijk niet. Daarom is de aanvraagprocedure zodanig ontworpen, dat u er zo min mogelijk papierwerk aan heeft.
U kunt op deze website de aanvraag voor het certificaat starten door de benodigde gegevens op het aanvraagformulier in te vullen. Hierbij dient u ook een bewijs van toestemming van het bevoegde gezag mee te sturen, zodat afgestemd is dat de vastgestelde kosten voor het certificaat door het bevoegde gezag voldaan zullen worden.
Praktijkgericht
Er is een heleboel vereisten aan sporthallen te vinden als puur alleen naar de theorie kijkt. Maar er zijn juist ook een heleboel punten die alleen in de praktijk naar voren komen, terwijl dat juist de punten zijn waar de bezoekers ook mee in aanraking komen.
Onderdeel van VSG
Dit certificaat is opgezet als onderdeel van VSG, omdat dit initiatief geheel past binnen de doelstellingen van VSG.