Nuttige documenten

Voordat u de inschrijving voor het certificaat doet, is het verstandig om te controleren of de sporthal aan alle vereisten voldoet om het certificaat ook daadwerkelijk te behalen. Dit voorkomt dat u veel tijd stopt in een proces dat wellicht aan het eind geen certificaat oplevert.

Om dit te controleren kunt u hier een korte checklist downloaden.

Het volledige controleformulier, dat tijdens de keuring gebruikt wordt, vindt u hier.

Voor de inschrijving voor het certificaat moet, met het oog op de kosten, toestemming gegeven worden door het bevoegde gezag van de sporthal. Wie dit is kan per sporthal verschillen. Meestal zal het gaan om het bestuur van de sporthal of de gemeente.

Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden.

Heeft uw sporthal al het certificaat behaald, maar wilt u dit certificaat laten verlengen? Dan kunt u hier het aanvraagformulier voor de verlenging vinden.

 

 

 

 

(om de documenten te downloaden, klikt u op het woord ‘hier’ in de betreffende zin)